دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد
برگرد خاک می گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می زد
خود را هلاک می کرد

بایگانی
آخرین مطالب

Doctor's Empire

پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۱۵ ب.ظ
بسم او این پست صرفا برای تخلی مغز و سیاه کردن چرک نویس است و هیچ گونه قصد و غرضی من باب به تحریر در آوردن آن ندارممی خواهم ازاین روزهای دکترمان بگویم کمی ... و قبل از شروع، باید کمی هم ارجاع تان بدم به عنوان مطلب امپراطوری آق دکتر ... این روزها و شاید با بیانی دقیقتر این ماه ها، دکتر در حال تشکیل و تقویت امپراطوری است امپراطوری ای که شاهش -منطقا- خودش است و دورو بری هایش دربار را می سازند...آن اوایل کار، وزیر زمان و مقرب ترین ب شاه را چشمان رعیتی من، کسی جز علی خان وزیر السلطنه نمی دید و کما فی السابق چنان است و پر واضح ک این شاه و وزیر تنها با این همه تقرب به یکدیگر چنین امپراطوری را می توانستند نهادن ... البته شایسته است به میان آوردن این سخن ک این علیک وزیر ب میل و رغبت خود چنین جایگاه کسب کرده و مانند دیگر درباریان مجذوب و مقهور مهربانی آشکارا پنهان دکتر شاه گشته است . و هیچ کس را شبهت نیست ک اساس و پایه ی امپراطوری ایشان بر همین تلطف و نرم خویی ملوکانه استوار است ... این نیک سیرت و یا حتی صورتی ی دکتر در ابتدا در بین اطرافیان او و هم کیشان ش ملموس بود. اما ب گردش روزگار در اقصی نقاط دلها پخش شده و مورد قبول و بعضا ستایش هم قرار گرفت ... تا آن حد ک روزی در همین علامه ی خودمان به چشم گوش چشیدم ک مریدی از دیار دور می گفت : ب سان فرشتگان است او ... و از نشانه های نفوذ خارق العاده ی وی در ضمایر وجودی انسان ها می توان از حضورش در برق چشمان معلمین اشاره کرد و رازهایی که نمی بایست مرا نبشتن ...گر از من پرسیده شود چگونه ، چنان لب ب سخن می گشایم ک بنظر او بادی امر درتجربیستان علم حکومت به اهتزاز در آورد و بر مرکب قدرت نشست اما همگان دانا هستند وجود دلدادگانی قوی و قدر در ریاضی سراها را که ب فرمانده های دکتر منسوب اند. این دکتر بسی با صلابت و هیبت خود را در تمامی جوانب امور زندگی مرتفع نمود ک با هیچ اغراق می توان گفت در آن تجربیستان رعایا خود او را شاه نامیده و به پیروی ازو برخاستند. چرا ک مصلحت کار در این دیده بودند ... شایان ذکر است ک سرعت گسترش امپراطوری دکتر با عبور لحظه ها رقابتی بس دشوار دارد و هم اکنون ادیبانی چون م.ع.ا.د ، ا.م ، ع.و ... را شامل می شود.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۲۹
امیر.ن