دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد
برگرد خاک می گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می زد
خود را هلاک می کرد

بایگانی
آخرین مطالب

شاکر

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۲۵ ب.ظ
وقت تنگ و حرف زیاد خواب ها ... ایات ... س.م.ق ع.و ع.ح.ج... هدیه کتاب آینده رجب و زیارت امام و داستانش تکامل یا تقابل ... آ.خ معلمین و عشق احساس مسئولیتمحمد و قفس ... روز شمار ...اتفاق خوب 28 اردیبهشت
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۱/۲۸
امیر.ن