دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد
برگرد خاک می گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می زد
خود را هلاک می کرد

بایگانی
آخرین مطالب

خلسه

دوشنبه, ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۲۰ ب.ظ
چند ساعتی هست هرسال فکر کنم چیزی حدود ۸ یا ۹ ساعت باشداین چند ساعت رسما جایی در تاریخ و تقویم ندارنداین را کسی گذاشته ... ب علتی گذاشته ... و برای کاری گذاشته... باشد ک فکرش کنیم ... آمده ام حرفکی دیگر نیز زنمبعداز آن روم تا سال بعد مبادا حواسمان پرت شود... مباد ... مباد ک روزی چیزی حواسمان را پرت کند...مبادا یک لحظه غفلت کنیدک تمام دارایی ما ... تمام زندگی ما ... کلهم اجمعین همین آدم های اطرافمان هستند...مبادا حواسمان پرت چیزی جز این آدم ها شود ک اگر چنین شد، عمرها بر باد داده ایم ...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۳۰
امیر.ن