دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد
برگرد خاک می گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می زد
خود را هلاک می کرد

بایگانی
آخرین مطالب

التماس دعا

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۳۲ ب.ظ
آدم مریض را چه کار کنند ? پیش طبیبش برند.طبیب چه کند? درمانش کند. به چه سان? دوایش دهد.گر دوا اثر نکرد?درمان دگرش کند.گر طبیب عاجز بود? آشنایان را بخوانند.از برای چه? تا دعایش کنند. همگان دعایش کنند. آنگاه حالش بهبود یابد ?امیداست ک دست و زبان دگران شفایش دهد.باشدک دعای مرا هم کمی گویید... خدایا کی دادت به داد من جواب خواهد داد ?! به دادم برس :((
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۱/۲۶
امیر.ن