دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

دفتر هذیان تب عشق

بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا تا بدانی که چها بر دل بیمار گذشت

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد
برگرد خاک می گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می زد
خود را هلاک می کرد

بایگانی
آخرین مطالب

چرخ گردون

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۶:۰۱ ب.ظ
چرخ دنده چیست ؟چرخ دنده موجودیست  سخت ... سفت ... محکم ... که مدام تحت فشار است و کارش انتقال نیرو است ... تکیه گاه محورش است ... و دور آن میگردد تا نیرویی را انتقال دهد، تا کاری را پیش برد.اصلا در اکثر مواقع تامین نیروی اولیه از همان محور اصلیست ... محور اصلی چرخ دنده عامل اوست از جنسش کمی گفتم ... سخت و سفت و محکم، یعنی اصطحکام دارد البته تا حدی نگرانی فقط یک چیز است، آن هم شکنندگی اش، خستگی اش نیرو را تا حدی تحمل می کند دیگر ... تا حدی که بتواند او در آن مهد غریب مثل چرخ دنده ی ماست ... سخت و سفت و مستحکم فشاری را تحمل می کند تا انتقال دهد نیروی محور اهدافش را اما من نگرانم و پریشان احوال که چرا این چرخ دنده ی قصه ی ما تنهاست ... کاش بداند که دل ماهم آنجاست..
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۱
امیر.ن